Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει δράσεις για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Εξαιρούνται οι άνθρωποι & τα ζώα των Αντικυθήρων.

  Σε λίγο θα μάθετε γιατί το λέμε αυτό. Και μη το πείτε ούτε του παπά ούτε (ειδικά) του Δημάρχου Κυθήρων (και ενίοτε Αντικυθήρων)....
Σύμφωνα με την νομοθεσία 38295/2007 κύριε Χαρχαλάκη Το νερό ως δημόσιο αγαθό δεν υπάγεται σε νόμους αγοράς, δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου (ως εμπορεύσιμο είδος). Με απλά λόγια επειδή στα Αντικυθηρα δεν υπάρχουν ρολόγια-μετρητές στην ύδρευση, δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι και επισκέπτες/τουρίστες πρέπει να πίνουν ΌΤΙ ΣΚΑΤΆ ΝΕΡΌ ΓΟΥΣΤΆΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ. (ένας εκ των οποίων είσαι εσύ). Και οι λέξη ΣΚΑΤΑ δεν είναι σχήμα λόγου αλλά...
κυριολεκτούμε όπως θα δείτε στην συνέχεια . Προς το παρόν διαβάστε  μπλά μπλά θεωρεία...


Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Το Υπουργείο Υγείας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας- τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος- για  την πρόληψη των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία αναλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις εφαρμογής της καταστατικής του αρμοδιότητας για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2015/1787/ΕΕ  «περί τροποποίησης των παρατημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», με αποκλειστική προθεσμία ενσωμάτωσης (Δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο) την 27.10.2017 το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την  Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017  Υγειονομική Διάταξη- Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017) με θέμα:
«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)».
Με την εν λόγω ΚΥΑ:
  • καθορίζονται χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι αντίστοιχες ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους (οι παραμετρικές τους τιμές)
  • αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται  το κυρίως σώμα της ΚΥΑ 2600/2001, όπως ισχύει
  • ενσωματώνεται πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/1787/ΕΕ της  6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και γενικότερα διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη ρύπανση ή/και μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με τη λήψη μέτρων ώστε να είναι καθαρό και υγιεινό.
  • Για να δούμε στην συνέχεια κυριε Δήμαρχε και Δημαρχήδια πόσοι από αυτούς τους (από 2001) κανονισμούς τηρούνται.....................
-------------------------- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου